شماره 205
1393

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب 
 

یԐ ی 
8-6 ی 89، ،
برگزارکننده:ی


ی یԐ "ی ی یԐ ی" 26 28 2010 (6 8 ی 89) ی . ی ј ی ی یی یϘϐ

یԐ ی 
، ،
برگزارکننده: ی


یԐ ی ی 10 11 2010(19 20 88) ј یԐی ѐ ѐ ی . ی یԐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی. http://www.americanclassicevents.com/index.php?mode=event_detail&event_id=17

یԐ ی 
، ،
برگزارکننده: ی


ی یԐ 15 ی ی ǘ ی 150 ی ی ی. ی ی 1000 ی ی یϐ ی ی ی ی. ی یԐ ی ی یϘϐ ی ی ی ی ی .
سايت: http://www.americanevents.com/

یԐ ǘӁی یی 2010 
، ،
برگزارکننده:


ی : ی یԐ ǘӁی یی 2010 ی ی 16 19 ی ј یԐی ی 9 6 ѐ ی . یԐ : Riva del Garda Fierecongressi Spa Parco Lido 38066 Riva del Garda (TN) Italy : 0464 520000 ݘ: 0464 570130

ی یԐ ی 
17-21 88، ،
برگزارکننده:јی


ی ی ی ی ی 12 ( 21 88) Application Form For Int. Buyers Mission Programm ی ی www.pozitiffuarcilik.com ʘی ݘ 0090810334706280 ی یی dttok@turkey.jp یی.
سايت: www.pozitiffuarcilik.com   نشانی پست الکترونيک: dttok@turkey.jp

یԐ ییј (FFANY) 
11-13 88، ییј، ی ییј
برگزارکننده:ییј


ی ییј (FFANY ) ѐی یԐ ی ییј ی ی ی ϐ . ی 800 ی یԐ ی. ی یԐ ی ی یی ی ی.
سايت: http://www.ffany.org/

یԐ ی  
28-30 88، ، Footwear Industrial Promotion
برگزارکننده:


ی : یԐ ی ی ی ی (BISS) یی ѐ ی . ی ی یԐ ی 19 21 (28 30 88) ј Footwear Industrial Promotion ѐ ی . ی 250 ی 1500 ی ی ی ی ی.

Ԑ ԡ BTS 
، ،
برگزارکننده:


Ԑ ( ) . ȡ .

یԐ  
25-27 88، ،
برگزارکننده:


یԐ BTS ԡ ی ی ی ی ѐ ی . ی ی / 2010 ی 16 18 (25 27 88) ی . ی 150 ی ی ی یی ... ی یԐ .

یԐ یǁ یی 
21-23 88، ی، ی
برگزارکننده:ی


ی یԐ ی 13 15 ǘ2009 (21 23 88) ی یی ѐ ی . یԐ یǁ ی ѐ ی ی ی ی ی ј ϐ ی . ی ی ی یԐی .
سايت: http://www.lineapelle-fair.it/

Ԑ (AYMOD 2009) 
23-21 88، ، Ԑ
برگزارکننده: Ԑ


Ԑ 2009 . Ԑ ȍ .

یԐ یǘ یی 
13-15 88، ی، ی
برگزارکننده:ی


ی یԐ ی ی ѝ ی ی یی. یǘ ی ی ӝی ی ی ی ی ی . ی یԐ ی 13 15 ǘ ј یԐی ی ѐ ی .

Ԑ 2009 
17-16 88، ، TBS
برگزارکننده:


Ԑ ԡ ѡ ԡ ߡ ԡ ԡ э Ӑߡ ȡ ԡ ȡ ԡ .

یԐ ی ی 
14-17 88، ی ی،
برگزارکننده:ی


ی یԐ ی ی ی ی ی ی.

ѐی ی یԐ ی 
15-17 88، ،
برگزارکننده:ی


ی : ی یԐ ی ی 6 8 ی ی ی ѐ ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

Ԑ  
، ،
برگزارکننده:


Ԑ ȍ ȡ ҡ э Ρ ... .

یԐ ی ی ی 
11-13 88، ی،
برگزارکننده:Orange Fairs and Events


ی Ґی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی . ی یԐ ی ȍ ی ... ی ی ی.
تلفن:0097142987730

Ԑ Ӂ  
8-6 88، ،
برگزارکننده:MECOM Forums


Ԑ 2009 Ԑ ϡ э . Ԑ . . 흝 .

Ԑ  
6-4 88، ، Abu Dhabi National Exhibitions Centre)
برگزارکننده:


. . Ԑ ȍ ѡ ǡ ʡ .

یԐ ی 
، ی،
برگزارکننده:ی


ی : یԐ ی یҡ 4 . ی یԐ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی.

Ԑ  
29 ، ،
برگزارکننده:


Ԑ 3 5 29 . .
سايت: www.mexa-moscow.com

IULTCS 
23-22 88، ،
برگزارکننده: ѐ


(IULTCS) . 14 2009 ѐ .

Ԑ ǁ 
23-21 88، ،
برگزارکننده:


Ԑ ѐ .
سايت: lineapelle-fair.it

Ԑ 2009 
23-21 88، ،
برگزارکننده:


Ԑ 2009 . Ԑ ԡ CAD-CAM ԡ ʡ ԡ ԡ .

یԐ ی ʘ 2009 
23-21 88، ،
برگزارکننده:Assomac Servizi srl


یԐ ی ی ی ʘی ی 21 23 1388 .

یԐ ی ǘ (fashion access) 
16-14 88، ،
برگزارکننده:


ی یԐ ی ی 2010 ی . ی ی یԐ ی ی یԐی ی ی یϘϐ . ی یԐ ѐ ی .

یԐ ی ی ISF 
16-14 88، ،
برگزارکننده:ISF Secretariat c/o F-Works Co., Ltd.


ی ی یԐ ISF ی ی ی ԡ ی ی ی یϘϐ ی .
سايت: http://www.f-works.com/isf/english/index.html

یԐ ی ی 
14-17 88، ی، ی
برگزارکننده:ی


ی ی : یی یԐ ی 2009 ی یԐ ی ی ی 6 9 ǘ (14 17 88) ی ی یԐ ی ی ѐ ی . ی یԐ ی ی ی.

یԐ ی ییј 
13-14 88، یی، یی
برگزارکننده:ییј


ی : ییј ی 2009 ј یԐی یی ی 5 6 ǘ(13 14 88) ѐ ی . ی یԐ ی یԐ ی ییј ی ی ییј ѐ ی .

یԐ ԝی ی یی 
11-12 88، ، یی
برگزارکننده:یی


ی ی : یԐ یی ی 3 4 ǘ (11 12 88) یی ѐ ی . یԐ ی یԐی ی ѐ . ی یԐ ی ԝی ȍ ԝی ی ԝی ی ی .

یԐ ی ԡ ی ی Ә ( Ә) 
9-6 88، ،
برگزارکننده:


ی یی ی ѐ ی یی یԐی ی ی . ی یԐ ѐ ی . یی ی ی ی یԐ ی ی GDS MICAM ی ی ی ی .
سايت: www.mosshoes.com

یԐ ی ی 
9-7 88، ،
برگزارکننده:Fenac S/A


ǘ / ی ی ѐ 37000 یی یԐ ی ی . یԐ ی یی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی . ی یԐ ی ѐ ی .

یԐ ی ی 
9-7 88، ѐ،
برگزارکننده:Fenac S/A


ǘ / ی ی ѐ 37000 یی یԐ ی ی . یԐ ی یی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی . ی یԐ ی ѐ ی .

Ԑ  
، ،
برگزارکننده: Ԑ


12 Ԑ . Ԑ ϡ .

Ԑ  
4-2 88، ، Wenzhou International Convention & Exhibition Center
برگزارکننده:


Ԑ ԡ CAD/CAM . Ԑ .

Ԑ  
31-29 88، ߁ǐ،
برگزارکننده:߁ǐ


Ԑ ȍ ա . Ԑ .

Ԑ Global Shoes 2009 
22-20 88، ،
برگزارکننده:


Ԑ . ѐ Ԑ GDS . Ԑ ϐ .

یԐ ی ی GDS 
22-20 88، ،
برگزارکننده:


ی ی یԐ ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی یԐ ی ی ی یی ی ی .

یԐ ی ی ی (CIFF) 
16-11 88، ،
برگزارکننده:


یԐ ی ی ی ی ی یԐ یی ی ی ی ی ʡ ی ی Ȑ.

یԐ ی ǁ(BCE) 
16-15 88، ǁ ،
برگزارکننده:BCE - Association for Leather and Shoe Industry


ی ʡ ی یییی ...